Nowe certyfikaty dla spółki Santa Margherita S.p.A.

Wysokiej jakości, certyfikowane i bezpieczne materiały wymagają środowiska pracy zgodnego z tymi standardami. Świadoma tego faktu spółka Santa Margherita S.p.A. od dawna zwraca szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia w miejscu pracy.
Z tego powodu w 2020 roku przyjęła Model Organizacji i Zarządzania zgodnie z Dekretem Ustawodawczym nr 231/01 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wdrożony zgodnie z normą UNI EN ISO 45001:2018, co doprowadziło do faktycznego i formalnego uzyskania certyfikatu ISO 45001 wydanego w 2021 roku przez Certiquality.

Model Organizacji i Zarządzania 231

Przejrzystość, uczciwość i lojalność to zasady, którymi spółka Santa Margherita S.p.A. kieruje się w codziennym życiu i relacjach z pracownikami. Wprowadzenie Modelu Organizacji i Zarządzania 231 potwierdza intencję dążenia firmy w tym kierunku.

Od samego początku swojej działalności spółka Santa Margherita S.p.A. chroni swoich pracowników, organizując szkolenia pracownicze z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz norm i zasad postępowania.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Firma nie tylko przyjęła Model Organizacji i Zarządzania 231, ale również otrzymała certyfikat ISO 45001. W niniejszej normie międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytyczne do jego zastosowania w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zapobiegania wypadkom i problemom zdrowotnym.

Certyfikat ISO 45001 wpisuje się w ramy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, do których spółka Santa Margherita S.p.A. zawsze dążyła i które świadczą o standardach doskonałości stosowanych przez firmę w każdym aspekcie jej działalności.

Organisational and Management Model of Santa Margherita S.p.A.                 Company workplace safety policy